Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w klasach III