Konkurs o Stanisławie Moniuszko

        Z okazji 200 – tnej rocznicy 14.05.2019 odbył się szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki dla klas IV – VII.

I miejsce zajął Bartosz Tesmer

II miejsce Klaudia Misztal

III miejsce Daniela Klonowska

         Uczniowie wykazali się obszerną wiedzą na w/w temat. Równolegle został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny – „Portret Stanisława Moniuszki”.

I miejsce – Nikola Tesmer

II miejsce – Patryk Mrugalski

III miejsce – Kamila Mleczek

Wyróżnienie: Marcel Prill, Nikola Stachowicz, Natalia Stankowska, Andżelika Cieślińska.