Szanowni Rodzice – komunikat odnośnie wybranej oferty ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  zdecydowała się na kontynuację współpracy z Bezpieczny.pl wspólnie z  Generali TU SA.

W formule grupowej  został wybrany wariant II za stawkę 43 zł –płatne w szkole u wychowawców  do 

25  września – termin ostateczny  (ochrona ubezpieczeniowa pełen rok  od 1.09.2019 r do 31.08. 2020 r.


Co zawiera w sobie ten wariant?

 • Suma ubezpieczenia z tyt uszczerbku – 15 tys zł ( 150 zł /1% – tabela 400 urazów)
 • Za każdy dzień pobytu z tyt NNW – 30 zł ( nie musi być doba – ale dwie różne daty wpisu i wypisu ze szpitala)
 • Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1500 zł – ( temblaki, stabilizatory, wózki, kule  itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki imienne)
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych – do 1500 zł ( podstawa skierowanie lekarza + rachunki imienne: za badania, zabiegi, operacje, środki opatrunkowe, maści,  rehabilitację – wszystko musi wynikać z zalecenia lekarza
 • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł (– 10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone,  (pierwsze 30 dni objęte jest karencją)
 • Pobyt w szpitalu z tyt. Choroby ( wymagane min. 5 dni w szpitalu) płacą ryczałtowo do 2 razy w roku po 200 zł ( pierwsze 30 dni objęte jest karencją)
 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 24 tys zł
 • Śmierć z tyt NNW – 15 tys zł
 • Śmierć rodzica z tyt. NNW – 2 tys zł
 • Klauzula kleszczowa  – szybka diagnostyka boreliozy po ukąszeniu przez kleszcza w czasie obowiązywania polisy ( po 500 zł na wizytę u lekarza w celu wdrożenia diagnostyki po ukąszeniu przez kleszcza, 500 zł na koszty testów/badań w tym kierunku, 500 zł za rachunki na antybiotyki ( r-ki imienne)

Wyczynowe uprawienie sportu z automatu w zakresie bez zwyżki w składce (np.  sztuki walki/szermierka/gry zespołowe/przynależność do klubów sportowych  – ochrona 24h na dobę

UWAGA!!! Zawarcie ubezpieczenia w formie grupowej zobowiązuje Rodzica do zapoznania się z Warunkami Ubezpieczeni oraz klauzulą informacyjną ( RODO).

 

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

– Klauzula informacyjna : https://bezpieczny.pl/dokument/klauzula-informacyjna-GTU-z-reprezentantem,

– Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpiecznyW razie pytań co do zakresu ubezpieczenia kontakt do Opiekuna :

 

Barbara Polańska-Matuszek

Tel 690 950 555

bmatuszek@bezpieczny.pl

 

Ścieżka zgłaszania roszczeń :

Roszczenia można zgłaszać po rozliczeniu się Szkoły z zapłaty składki :

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania  tutaj: https://bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny

*Do dokumentacji o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego dołączamy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ubezpieczeniu grupowym udostępniany w sekretariacie szkoły.

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody.nnw@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl lub bmatuszek@bezpieczny.pl – celem weryfikacji kompletności wniosku
 2. listownie na adres:
  Generali T.U. S.A.
  Departament Centrum Likwidacji Szkód
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa z dopiskiem NNW szkolne bezpieczny.pl