Ważny komunikat Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego

W związku z obecną sytuacją zwiazaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

 

Pomorski Kurator Oświaty Malgorzata Bielang