Dzień Edukacji Narodowej

Dzień 14 X 2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.