Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego i zachowują dystans min. 1,5 metra. 

Uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem głównym (G) lub bocznym (B). 

 

8,oo Oddział przedszkolny A  – B 

          Kl. 1 – G 

 

8,30 Oddział przedszkolny B – B 

        Kl. 2 – G 

 

9,oo Kl. 5 – B 

          Kl. 3 – G 

 

9,30 kl.  8 – B 

         Kl. 6 – G 

 

10,oo kl. 7 – B 

            Kl. 4 – G