Pasowanie na ucznia

8 października 2021r klasa1 wstąpiła w poczet uczniów naszej szkoły. Po występach artystycznych i pasowaniu przez Pana dyrektora uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.