Pokój zagadek – escape room

Pokój zagadek – escape room na zajęciach kółka rozwijającego kompetencje językowe w klasie 5.