Historia szkoły

        Podstawą wykształcenia i rozwoju umysłowego była i jest szkoła.                     

Pierwsze dowody źródłowe na istnienie szkoły wiejskiej podają dokumenty z XVII i XVIII wieku. Była to szkoła parafialna.  Z kroniki odnotowano, że pierwsza szkoła w Lichnowach została zbudowana około 1870 roku. Plac pod budowę Niemcy zakupili od gospodarza Błażeja Stasiek. Kierownictwo szkoły objął Niemiec – Lipinski. Przed 1914 rokiem szkoła była dwuklasowa. Nauczanie odbywało się w języku niemieckim. Stan ten zmienił się dopiero w 1920 roku. Ówczesny kierownik – Niemiec uciekł, a po nim objął kierownictwo Bernard Kubath. Był on Polakiem z Warmii. Przeprowadził reorganizację szkoły. Zostały utworzone dwie klasy: polska i niemiecka. Taki stan przetrwał aż do 1939 roku. Szkoła była czterooddziałowa. Do I i II klasy dzieci chodziły jeden rok, do III klasy dwa lata, a do IV- trzy  lata. W sumie nauka trwała siedem lat. Uczniowie pomagali nauczycielom w pracach polowych i gospodarstwie domowym. W 1947 roku kierownikiem szkoły został Wincenty Misztal. W tym roku wprowadzono siedem klas (ten stan trwał aż do roku szkolnego 1966/1967, wtedy też utworzono klasę VIII,  oraz wprowadzono język angielski. W szkole panowała ogromna ciasnota. W związku z tym postanowiono wynająć lokal u p. Teofila Raka. Uruchomiono tam dwie izby lekcyjne. W tym samym domu była również mleczarnia. Pomysł zbudowania nowej szkoły powstał w latach sześćdziesiątych. Miała ona powstać na terenie przykościelnym (osiedle  Bączkowo). Projekt jednak upadł. W rezultacie w latach osiemdziesiątych wykupiono ziemię od p. Łakis i tam zaczęto budowę wielkiego obiektu.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 IX 1990 r. Dyrektorka szkoły Urszula Jungermann wraz z nauczycielami i uczniami rozpoczęła naukę we wspaniałych warunkach, ponieważ szkoła była bardzo dobrze wyposażona. Na dzień dzisiejszy dysponuj: boiskiem, salą gimnastyczną, kuchnią, stołówką, świetlicą oraz przestrzennymi salami dydaktycznymi. Dyrektor szkoły Leszek Redzimski dba o to, aby szkoła  tętniła życiem cały dzień.