Ubezpieczenia

Zakres wybranego zakresu ubezpieczenia wraz z wysokością świadczeń:

Atuty-1 tabela-uszczerbkow warunki-ubezpieczenia

Ścieżka likwidacji roszczeń – wsad w załączniku:

poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem wniosek o roszczenie z AXA Ubezpieczenia Tuir SA – NNW szkolne

nr Polisy Szkoły – 92102885