Pedagog

Adres e-mail pedagoga szkolnego: splpedagog@02.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek: 10.30- 14.30

Środa:  9.00- 15.00

Piątek:  10.00- 13.00